Utilbørlig kunst?

Kunst og gamle bibler

Jeg er dybt fascineret af SKRIFT – både som grafisk element og som formidling. Derfor er skrift og tekst fra gamle bøger – herunder bibler – en væsentligt del af den kunst, jeg laver.

Aktuelt

Hvis regeringens aktuelle lovforslag om at kriminalisere “utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund” vedtages i sin nuværende form, bliver det fremover strafbart f.eks. “at rive i genstanden, klippe heri eller lignende.”

Forbudet gælder også kunstnere og omfatter alle slags bibler – herunder gamle bibler fra genbrugsbutikker… 

Gennemføres lovforslaget, vil mine værker ikke længere kunne vises offentlig.

Kunst – eller “utilbørlig omgang”…?

I mere end 20 år har jeg brugt gamle bibler, andagtsbøger, ritualbøger, salmebøger m.m. i min kunst. Af kærlighed til de mange små og store ord – de mange tanker, der er gået forud – og hele den historie, der ligger bag. 

Nyt papir af gamle bibler

Resterne af de gamle sider med det patinerede papir og den smukke skrift genbruges nænsomt til at lave nyt papir af. Hvert eneste ark er unikt og et kunstværk i sig selv.