Rav

Da frugtbarhedsgudinden Frejas mand Od forsvandt, græd hun bitre tårer. De tårer, der landede på jorden, blev til guld. De tårer, der landede i havet, blev til rav...

Nodisk mytologi
Foto: Hans Erik Nørgaard. Bragt med tilladelse.

Dansk rav er forstenet harpiks fra længst forsvunde urskove – fra træer, der voksede, satte nåle og løv for cirka 50 millioner år siden. Eller mere: Det ældste rav, der er fundet i Danmark, er 170 millioner år gammelt!

En helt afgørende definition på ægte rav er, at det er dannet i havet – under oceaners tryk – og at det har ligget dèr i minimum 30 millioner år. 

Dansk rav er ægte havrav. 

Den største ravklump i min samling.
421 gram. Fundet ved Agger.

Rav er smukt som en gudindes tårer!

Oprindelig blev rav regnet for en ædelsten på grund af sin store skønhed og sjældenhed. Det var dengang længe inden, man begyndte at hente enorme mængder af det såkaldte jordrav i polske miner…

Men rav er blødt. Faktisk scorer rav kun en 1’er på Mohs’ hårdhedsskala. Og derfor klassificeres rav ikke længere som en ædelsten men som en smykkesten. Bortset fra, at det overhovedet ikke er en sten…

Kun ægte rav på minimum 30 millioner år kan slibes til smykkesten. Noget, der foruden tålmodighed også kræver en vis erfaring og forståelse for materialet. 

Ufærdigt rav – dvs yngre end 30 millioner år – kaldes kopal og er uegnet til smykkebrug: Det er ganske vist ligeså smukt som det færdige rav men bliver blødt og klæbrigt ved forarbejdning. 

Foto: Hans Erik Nørgaard. Bragt med tilladelse.

Mange går langs stranden en varm sommerdag og leder efter rav. Men rav findes kun sjældent i sommermånederne. Der skal en storm til. Og særlige strømforhold. Og en helt bestemt lyd fra havet…

Men når det rigtige ravvejr er der – sådan en blæsende, kold januardag, hvor havtemperaturen er lige under frysepunktet! – så udbryder der ravfeber! Præcis som vi kender det med guldfeberen i det 19. århundrede!

Rav er Nordens guld!